EllesZorg Groep

EllesZorg Groep brengt mensen, bedrijven en organisaties samen. Om zorg- en woonvraagstukken gezamenlijk op te lossen, ieder vanuit zijn of haar rol en kracht. 
Het streven hierbij is om de kwaliteit van leven te verhogen en om te ontzorgen.

De basis wordt gevormd door integrale en tegelijkertijd gescheiden zorg. Wij richten ons dus niet alleen op zorggerelateerde partijen. Wij werken samen met alle partijen die een rol spelen bij het oplossen van de puzzel, zoals zorginstellingen, vastgoedbedrijven, gemeenten, patiëntenverenigingen, verzekeraars, scholen, horeca en buurtvoorzieningen. Het gaat wat ons betreft om het ontvlechten van de zorg en het creëren van een digitale verbinding tussen alle relevante partijen. Zo slaan wij meerdere vliegen in een klap. We spelen maximaal in op de individuele wensen van cliënten, we zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de maatschappij én we houden de zorg betaalbaar.

Het EllesZorg-concept bestaat uit drie, onafscheidelijke componenten.
Service, diensten en thuiszorg, slimme softwareoplossingen en vastgoed

Dankzij de grote mate van flexibiliteit passen de componenten zich moeiteloos aan de omgeving en de context. Hierdoor en dankzij onze ruime ervaring zijn wij in staat te helpen om de individuele wensen van cliënten op elke locatie te realiseren.

Elles zorgt
voor u…

Het concept

EllesZorg creëert woonomgevingen met services, diensten en thuiszorg. Met deze aanpak geven wij cliënten de gelegenheid om te wonen in een omgeving waar zij zich thuis voelen, in hun eigen huis of in een zorgomgeving. Met slimme softwareoplossingen worden wonen, diensten en thuiszorg gecombineerd binnen wooncomplexen. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en van wonen met service en thuiszorg tegen een lager tarief. Daarnaast profiteert de omgeving en de buurt van deze aanpak.

Bij het verlenen van de diensten, services en thuiszorg maken wij gebruik van lokale leveranciers. Met dit unieke concept levert EllesZorg een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van de cliënten en van de omgeving waarin zij wonen en leven en aan het betaalbaar houden van de zorg.

Zorg en welzijn

EllesZorg ontzorgt cliënten dankzij een groot aantal services en diensten. Op basis van de wensen, omgeving en omstandigheden kunnen cliënten een op maat gemaakt pakket samenstellen. De boodschappen thuis laten bezorgen, een bloemetje op vrijdag, hulp bij het opstaan of een afspraak met de kapper. Het is allemaal mogelijk. Net als alles wat te maken heeft met onderhoud in en om de woning. Van een update van domotica tot de schoonmaak en het oplossen van een storing aan de verwarming. Voor alle diensten en services worden lokale partijen ingeschakeld. Ook als het gaat om thuiszorg,
kunnen cliënten op EllesZorg rekenen. Met de zorgbehoefte van de cliënt als basis wordt een persoonlijk zorgpakket samengesteld. Ook hier geldt dat het wordt uitgevoerd door lokale partijen. Dankzij intensieve samenwerking met betrokken behandelaren en/of thuiszorg kunnen cliënten zelfs met een specialistische zorgvraag bij de professionals van EllesZorg terecht. EllesZorg helpt met de beste zorg en ondersteuning op maat.

Meer weten

Software-oplossingen

Het digitaal verbinden van cliënten, bedrijven en instellingen is de sleutel naar kwaliteit en klantvriendelijkheid. EllesZorg software maakt het mogelijk om binnen een wooncomplex een totaal aan service, diensten, thuiszorg en hulpmiddelen aan te bieden, zonder dat bewoners verplicht zijn om dit af te nemen. Bewoners kunnen hun zorg en ondersteuning makkelijk regelen via de EllesZorg-app en dankzij de EllesZorg rekentool hebben zij ook direct inzicht in welke service, diensten en thuiszorg in aanmerking komen voor een vergoeding. Indien zij recht hebben op een vergoeding dan worden de desbetreffende zorgdiensten vanuit hun zorgbudget betaald. Mochten cliënten advies willen, onze EllesZorg receptionistes kunnen bij elke veranderende zorgbehoefte opnieuw een berekening voor de cliënt maken en de juiste zorgorganisatie koppelen.

Meer weten

Vastgoed

EllesZorg staat voor een unieke aanpak, voor optimaal rendement op het vastgoed en voor de hoogst haalbare cliënttevredenheid, op elke locatie. Samen met de betrokken partijen bekijken wij, aan de hand van een goed onderbouwde businesscase, op welke manier wij een substantiële bijdrage kunnen leveren. Het spreekt voor zich dat het EllesZorg-concept altijd maatwerk is en in nauwe samenwerking met de vastgoedeigenaar of ontwikkelaar wordt geïmplementeerd.

Meer weten
flower bg

Klanten over EllesZorg

"Zorg en dienstverlening zouden geen losse diensten moeten zijn. Het concept van EllesZorg voegt exact naar uw wensen beide belangen samen zowel ad-hoc of structureel. EllesZorg verhoogd uw levenskwaliteit met maatwerk naar uw wens en smaak. "

Jurrian Kos

Manager a.i. zorg en ondersteuning , Sherpa (MVG Wonen)

Ons team

EllesZorg Groep is opgericht door Dido van Kuijk. Zij heeft een achtergrond in de zorg en haar doel is mensen en organisaties op weg te helpen naar zorg en ondersteuning op maat.

EllesZorg Nieuws

24-01-2023

Bijzonder woonzorgconcept in Oosterwold

De zorgsector heeft in de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Zo heeft de introductie van het scheiden van wonen en zorg een flinke impact op de organisatie en de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Met de scheiding wordt beoogd om de bewoner/zorgvrager meer keuzevrijheid te bieden, het zo lang mogelijk zelfstandig wonen te bevorderen en bij...

Lees meer

Scheiden wonen en zorg heeft impact

De zorgsector heeft in de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Zo heeft de introductie van het scheiden van wonen en zorg een flinke impact op de organisatie en de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Met de scheiding wordt beoogd om de bewoner/zorgvrager meer keuzevrijheid te bieden, het zo lang mogelijk zelfstandig wonen te bevorderen en bij...

Lees meer

Neem contact op
met EllesZorg

EllesZorg

Eeuwigelaan 19
1861CL Bergen

06 48 50 06 86 info@ellesz.org

Openingstijden

maandag – vrijdag van 9.00 – 17.00 uur

Contactformulier

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.