De bestaande locatie en omgeving vormen altijd de basis. Vanuit deze basis creëren wij een state-of-the-art zorgomgeving, waarin werken, wonen, zorg, sport en vrijetijdsbesteding volledig zijn geïntegreerd. Hiermee scheppen wij de voorwaarden voor participatie. Dankzij een breed scala aan diensten, services en de juiste zorg kan iedereen mee blijven doen, binnen zijn of haar mogelijkheden. De focus ligt altijd op wat wel kan!

Samenwerken

Bij het ontwikkelen en transformeren van vastgoed werken wij nauw samen met gemeentes, zorginstellingen en vastgoedontwikkelaars. Op dit moment zijn er concrete plannen voor het implementeren van het EllesZorg-concept binnen verschillende, nieuw te ontwikkelen concepten.

Het traject

De basis van elk ontwikkeltraject is het in kaart brengen van de behoeften van de individuele bewoner. Ieder individu is anders en ontwikkelt andere behoeften in de loop van het leven. Een woon-/zorgomgeving is dan ook altijd een rijke verzameling aan wensen en behoeften, die constant aan verandering onderhevig is.

Een belangrijke eerste stap is het voeren van afzonderlijke gesprekken en het houden van surveys om deze verzameling aan behoeften helder te krijgen. De vervolgstap bestaat uit een omgevingsanalyse en -onderzoek om inzichtelijk te maken op welke wijze deze behoeften kunnen worden ingevuld met de bedrijven en instanties in de directe omgeving. Afhankelijk van de lokale situatie zullen met deze bedrijven en instanties nadere afspraken worden gemaakt, waarbij wij altijd zorgen voor een win-win situatie. Zodra de afspraken zijn gemaakt, wordt de directe omgeving gemobiliseerd en duurzaam (digitaal) verbonden. Deze digitale ontwikkeling en de verbinding van de community met de zorg, diensten en servicebedrijven vormen een cruciale stap om het EllesZorg-concept werkend te krijgen.

Training van het personeel, het instellen van de digitale EllesZorg-omgeving en het instrueren van de toeleverende bedrijven zijn belangrijke stappen binnen het traject. Hiermee wordt de basis gelegd voor een succesvolle implementatie. Het traject wordt afgesloten met de daadwerkelijke exploitatie van EllesZorg en in het verlengde hiervan het beheren en verder optimaliseren van de services, diensten en zorg.

Stek

Een nieuwe plek om te aarden

Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken van de layout van een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een min of meer normale verdeling van letters bestaat.

Onze projecten
flower bg

Klanten over EllesZorg

"Zorg en dienstverlening zouden geen losse diensten moeten zijn. Het concept van EllesZorg voegt exact naar uw wensen beide belangen samen zowel ad-hoc of structureel. EllesZorg verhoogd uw levenskwaliteit met maatwerk naar uw wens en smaak. "

Jurrian Kos

Manager a.i. zorg en ondersteuning , Sherpa (MVG Wonen)

Ons team

EllesZorg Groep is opgericht door Dido van Kuijk. Zij heeft een achtergrond in de zorg en haar doel is mensen en organisaties op weg te helpen naar zorg en ondersteuning op maat.

Benieuwd wat wij voor 
uw wooncomplex kunnen betekenen?

Vraag een persoonlijk gesprek aan.

EllesZorg

Eeuwigelaan 19
1861CL Bergen

06 48 50 06 86 info@ellesz.org

Contactformulier

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.